Líhnou se první gutky

12. Červen 2012 - 20:51

Zatímco se prořezávaly blizzardí mimina, tak korálovky nelenily a udělaly dvě snůšky.